BURSA FİLARMONİ DERNEĞİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

24.12.2019 Salı

Sayın Bursa Filarmoni Derneği Üyesi;

 

Derneğimizin olağan Genel Kurulu 12 Ocak 2020 Pazar saat 10.30’da AKKM-Merinos Seminer 1 salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Şubat 2020 Pazar aynı saat ve aynı yerde gerçekleştirilecektir.

Katılımınız, derneğimizin çalışmalarına katkıda bulunmanız açısından önemlidir.

 

Saygılarımla;

 

Bursa Filarmoni Derneği Yön. Kur. Başkanı

                Ömer KIZIL

 

 

 

 GÜNDEM

 

  1. Açılış ve divan kurulunun seçimi

  2. Divan heyetine üyeler adına toplantı evraklarını imzalama yetkisi verilmesi.

  3. Ocak 2018 – Ocak 2020 dönemi faaliyet raporunun okunması ve  

      görüşülmesi.

  4. Ocak 2018 – Ocak2020 dönemi mali raporların okunması ve görüşülmesi.

  5. Denetim Kurulu raporunun okunması.

  6. Yönetim Kurulunun ibrası.

  7. Yeni dönem bütçesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

  8. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

  9. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

10. 2 yıldan fazla aidatlarını ödemeyen dernek üyeleri hakkında karar.

11. Dilek, temenniler.