GENEL KURULA ÇAĞRI

13.01.2018 Cumartesi

Sayın Bursa Filarmoni Derneği Üyesi;

 

Derneğimizin olağan Genel Kurulu 28 Ocak 2018 Pazar saat 10.30’da AKKM-Merinos Seminer 2 salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 04 Mart 2018 Pazar aynı saat ve aynı yerde gerçekleştirilecektir.

Katılımınız, derneğimizin çalışmalarına katkıda bulunmanız açısından önemlidir.

 

Saygılarımla;

 

Bursa Filarmoni Derneği Yön. Kur. Başkanı

                Ömer KIZIL

 

 

 

GÜNDEM

 

1. Açılış ve divan kurulunun seçimi.

2. Divan heyetine üyeler adına toplantı evraklarını imzalama yetkisi verilmesi.

3. 12.03.2016 – 28.01.2018 dönemi faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 12.03.2016 – 28.01.2018 dönemi mali raporların okunması ve görüşülmesi.

5. Denetim Kurulu raporunun okunması.

6. Yönetim Kurulunun ibrası.

7. Yeni dönem bütçesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

8. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

9. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

10. Dilek ve temenniler.