Ömer Kızıl


Değerli Bursa Filarmoni Derneği Üyeleri, Sevgili Sanatseverler,                                                                    17.10.2016


Derneğimiz,14 Ekim 2016 akşamı BUSİAD Doğan ERSÖZ ÖDÜLÜ’ne layık görüldü. Bizler bu duyguyu, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestramızın "Donizetti" ödülünü aldığı gece de yaşamıştık. Sizler adına gurur duyduk, doğru bir yolda olduğumuza bir kez daha tanık olduk. 

Değerli öncülerimizi şükranla anar, sn. yönetim kurulu üyelerimiz ve özveriyle emek veren herkesi içtenlikle kutlarım.  

BFD çalışmaları Türkiye’mizin sanat camiası, yurt dışından davetli değerli sanatçılar, BBDSO ve sevgili Bursa sanatseverleri tarafından takdirle karşılanmakta, yeni ve özgün projeler üretme şevkimizi arttırmaktadır. Sizlerin desteğiyle, başarılarımızın devamına ve daha ileri standartlara ulaşacağımıza inanıyorum.               

Ömer KIZIL
BFD Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                      


Bursa Filarmoni Derneği, çoksesli müziğin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla, çağdaş çoksesli müzik anlayışını halk geneline yaymak yönünde faaliyet göstermektedir. 

Bursa'ya, başta Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası olmak üzere bir çok kuruluşun da kazandırılması misyonunu Bursa Filarmoni Derneği üstlenmiştir. Günümüze değin, farklı yönetimlerle çeşitli başarılara imza atan dernek, BBDSO sanatçılarının da gerek sanatsal, gerekse organizasyonel desteği ile çeşitli etkinlikler yapmış, tam bir elbirliği içerisinde yaşamını sürdürmüştür. 

Bursa Filarmoni Derneğinin 11.03.2012 Genel Kurulunda seçilen yönetimi, gelişen yapısını, yeni üyeleri ile Viyana, Paris, Londra, Berlin Filarmoni dernekleri gibi dünyanın önde gelen kültür ve sanat şehirlerinin sivil toplum girişimleri olan Filarmoni Dernekleri yapısına benzer bir şekilde kurumsallaşmayı amaçlamakta, başta Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın aktif destekçisi olarak daha da gelişmesini, buna bağlı olarak Türkiye'nin ve Bursa'nın adını dünyaya duyurmayı ve çoksesli müzik yaşamını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.