Üyelik

Bursa Filarmoni Derneğinizin tüzüğünü inceledim ve kabul ediyor, tüzükte belirtilen amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunmak istiyorum.

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu, bir defaya mahsus olmak üzere giriş bedeli olan 150 TL. ve yıllık 100 TL. olan aidatımı derneğinizin aşağıda belirtilen Banka Hesabına yatırmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

Bursa Filarmoni Derneği Hesap No

Garanti Bankası / Uzunçarşı Şubesi

HESAP : 163-629 79 92

IBAN : TR 50 0006 2000 1630 0006 2979 92