TARİHÇE

Bursa'da bir Filarmoni Derneği kurma çalışmaları ilk kez 1955'den sonra başlamışsa da, ancak derneğin kuruluşu Nisan 1965'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konser vermek amacı ile Bursa'da bulunuşu sırasında gerçekleşmiştir. Ankara'daki Filarmoni Derneği'ne bağlı olarak kurulan Bursa Filarmoni Derneği, ilk toplantısını 10 Mayıs 1965'de yaparak çalışmalarına başlamıştır. İlk kurucuları: Reşat Özek, Sefa Tangör, Saime Bayer ve Bayan Firuzan'dır.

Derneğin ilk kuruluş amacı; "Bursa'da müziğin sevilmesi ve yayılması, batı müziği kurallarına uygun bir şekilde Türk Müziği'nin işlenmesine ve dünya müzik alemine tanıtılmasına yardımcı olmak" olarak özetlenebilir. Dernek bir süre sonra Genel Kurul için yeterli üyesi olmadığından, o zamanki Dernekler Yasası'na göre kapanmak zorunda kalmıştır.

1995 yılı Mart ayında U.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri ve İstanbul Filarmoni Derneği'nin girişimi İle Bursa Filarmoni Derneği'nin yeniden kurulması için harekete geçilmiştir. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, Dönemin U.Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl ve U.Ü.Eğitim Fakültesi hocalarının önderliğinde bugünkü Bursa Filarmoni Derneği kurulmuştur.

Kuruluş amacı: "Bursa'da, dolayısıyla ülkemizde Uluslararası Sanat Müziği kültürünün gelişmesine ve geniş halk kitlelerine yayılmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak'tır.

Yaptığı müzik kursları, kurduğu çeşitli korolar ve toplulukların yanı sıra, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın kuruluşunda da yoğun şekilde çalışarak önderlik eden Dernek, ayrıca, Avrupa Birliği Fonları desteği ile 2004 yılında, Türkiye’de ki ilk “Uluslararası Çocuk Senfoni Orkestrası” organizasyonuna imza atmıştır. 

Bursa Filarmoni Derneği, çok sesli müziğin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla, çağdaş çoksesli müzik anlayışını halk geneline yaymak yönünde faaliyet göstermektedir.

Bu aşamaları geçip bugün Bursa'ya, başta Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası olmak üzere bir çok kuruluşun da kazandırılması misyonunu Bursa Filarmoni Derneği üstlenmiştir.

Günümüze değin, farklı yönetimlerle çeşitli başarılara imza atan dernek, BBDSO sanatçılarının da gerek sanatsal, gerekse organizasyonel desteği ile çeşitli etkinlikler yapmış, tam bir elbirliği içerisinde yaşamını sürdürmüştür. 

Bursa Filarmoni Derneğinin 07.03.2010 Genel Kurulunda seçilen yönetimi, gelişen yapısı, yeni üyeleri ile Viyana, Paris, Londra, Berlin Filarmoni dernekleri gibi dünyanın önde gelen kültür ve sanat şehirlerinin sivil toplum girişimleri olan Filarmoni Dernekleri yapısına benzer bir şekilde kurumsallaşmayı amaçlamakta, başta Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın aktif destekçisi olarak daha da gelişmesini, ve buna bağlı olarak Türkiye'nin ve Bursa’nın adını dünyaya duyurmayı ve çoksesli müzik yaşamını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.